PAD Technologies Ltd. Sp. z o.o.

ul. Belgijska 11 lok. 9

02-511 Warszawa

Tel. (22) 646 55 57

Fax: (22) 646 55 31

e-mail:padtech@padtech.pl

Imię i Nazwisko:


Adres e-mail:


Wiadomość:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.A.D. Technologies Ltd Sp. z o.o. ul. Belgijska 11 lok.9; 02-511 Warszawa; REGON: 010273954; NIP: 5210524373; KRS: 0000026074
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Krzysztofa Radtke , z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@padtech.pl
  3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana odmowa podania danych osobowych może skutkować omową współpracy przez Administratora.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach:
    Marketingowych;
    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy bądź cofnięcia przez Pani/Pana zgody. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez P.A.D. Technologies Ltd Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), obejmującą przesyłanie informacji drogą telefoniczną/ przesyłanie informacji drogą email.